Onderzoek Sport Rolstoelgebruikers

Onderzoek in Sport houdt doorlopend onderzoeken onder zowel sport, music creation en activiteitenaanbieders, als (potentiële) leden en klanten van deze organisaties. Iedereen die deelneemt aan de onderzoeken ontvangt onderzoeksresultaten. Hiermee wil Onderzoek in Sport een bijdrage leveren aan de afstemming van vraag en aanbod in de sport- en gezondheidsmarkt. We helpen bij bedrijven de werknemers die in rolstoelen zitten meedoen aan sportevenementen binnen die bedrijven. Zo hebben we bijvoorbeeld advocaten in Zwolle ermee geholpen

Waarom meedoen aan dit onderzoek?
De markt voor sport en gezondheid is in beweging. Er is steeds meer vraag naar sportief aanbod dat is gericht op specifieke doelgroepen. En ook aan de aanbodzijde zit geen enkele organisatie stil als het gaat om het binnenhalen en behouden van klanten. Onderzoek in Sport biedt waardevolle inzichten in marktontwikkelingen door in doorlopende onderzoeken, lokaal en landelijk, zowel de aanbodzijde als vraagzijde te analyseren.

Voor welke branches is dit onderzoek van waarde?
Onderzoek in Sport is van waarde voor iedere organisatie die aanbod heeft voor de particulier die aan zijn of haar gezondheid wil werken. Enkele branches en beroepsgroepen: diëtisten, sportverenigingen, fysiotherapeuten, sauna’s, fitnesscentra, sportmasseurs, apotheken, denksportverenigingen, advocaten in verband met letselschade (zoals in Zwolle) etc.

Van wie gaat dit onderzoek uit?
Fitklik is de initiatiefnemer van dit onderzoek dat samen met NRIT Onderzoek (www.nritonderzoek.nl) wordt uitgevoerd. Fitklik heeft een website (www.fitklik.nl) waarop vraag en aanbod in sport en gezondheid elkaar kan treffen.

Het gebruik van uw gegevens / onze tegenprestatie
Informatie over individuele (sport-) aanbieders wordt niet gepubliceerd. U heeft wel de mogelijkheid om uw aanbod dat u heeft opgegeven in het onderzoek, direct en gratis te laten plaatsen op de website van Fitklik. Hierdoor kunt u kosteloos profiteren van meer aandacht voor uw sport- en activiteitenaanbod. Daarnaast nodigen wij u uit aan meerdere (korte) onderzoeken mee te doen in ruil waarvoor u steeds nieuwe onderzoeksresultaten ontvangt.

Het beantwoorden van deze vragen neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek.

Hallo rolstoelgebruiker,
Onderzoek in Sport onderzoekt de sportieve activiteiten van mensen die tijdens de sportuitoefening van een rolstoel gebruikmaken. De vragen gaan onder andere over de activiteiten die u doet, met welke begeleiding en wat uw wensen en verwachtingen zijn om uw activiteiten goed uit te kunnen voeren. Ook kunt u hulp krijgen bij de juridische en legale procedures.

Bijdrage aan een beter aanbod
Onderzoek in Sport onderzoekt tegelijkertijd vraag en aanbod van sportieve rolstoelactiviteiten. Met uw antwoorden in dit onderzoek draagt u bij aan de verbetering van de rolstoelsport. Iedere deelnemer en iedere deelnemende organisatie ontvangt onderzoeksresultaten. Daarnaast zullen wij de resultaten publiceren en kennis delen met vele organisaties in de markt. We hebben verschillende sponsors waaronder een advocaat in Zwolle

Het gebruik van uw gegevens
Dit onderzoek wordt in samenwerking met NRIT Onderzoek uitgevoerd. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt en alleen getotaliseerd en ten behoeve van dit onderzoek gebruikt worden.

Invullen van het onderzoek
Het beantwoorden van de vragen neemt 5 minuten in beslag. Bedankt voor uw deelname!